ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΤΩΤΕΡΟΥ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
(Ανακοίνωση στο 43ο Παγκόσμιο Συνέδριο Ομοιοπαθητικής Ιατρικής)
Π. Γαρζώνης, Μ. Φωτοπούλου, Β. Φωτιάδης, Α. Αντωνίου


Μελετήθηκαν 44 ασθενείς με λοιμώξεις του κατώτερου ουροποιητικού εκ των οποίων το 93,12% ήσαν γυναίκες, που είτε έπασχαν από χρόνια υποτροπιάζουσα κυστίτιδα είτε ήσαν σε περίοδο εγκυμοσύνης και δεν ήθελαν να χρησιμοποιήσουν την κλασική αντιβιοτική αγωγή. Τα αποτελέσματα ήσαν ενθαρρυντικά για την αντιμετώπιση του προβλήματος.