ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΚΩΔΗ ΚΟΛΙΤΙΔΑ
(Ανακοίνωση στο 43ο Παγκόσμιο Συνέδριο Ομοιοπαθητικής Ιατρικής)
Μ. Φωτοπούλου, Γ. Παπαφιλίππου, Μ. Φιλιάνος

Δυστυχώς δεν έχουμε στοιχεία από επανάληψη της ορθοσκόπησης ή της ακτινολογικής εξέτασης με βαριούχο υποκλυσμό μετά την χορήγηση του ομοιοπαθητικού φαρμάκου, γεγονός που θα επιβεβαίωνε την εις βάθος θεραπεία της ομοιοπαθητικής θεραπευτικής μεθόδου.

Παρά ταύτα η μείωση ή και η εξάλειψη των συμπτωμάτων, καθώς και η γενική βελτίωση της κατάστασης των ασθενών, παρακινεί σε μια πιο συστηματική έρευνα της εφαρμογής της θεραπευτικής αυτής μεθόδου σε μια τόσο δυσίατη πάθηση.