ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΔΕΙΝΩΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΜΕ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΕ ΤΥΧΑΙΟ ΔΕΙΓΜΑ ΑΣΘΕΝΩΝ
(Ανακοίνωση στο 43ο Παγκόσμιο Συνέδριο Ομοιοπαθητικής Ιατρικής)
Γ. Παπαφιλίππου, Μ. Φωτοπούλου

Ένα τυχαίο δείγμα ασθενών εξετάστηκε για τον προσδιορισμό της φύσης της επιδείνωσης που μπορεί να εμφανισθεί κατά την διάρκεια της θεραπευτικής πορείας και που ταξινομήθηκε στις ακόλουθες 4 κατηγορίες:
Α) Ψυχολογική
Β) Οφειλόμενη σε διακοπή των αλλοπαθητικών φαρμάκων
Γ) Σε επίδραση φαρμάκου παραπλήσιας θεραπευτικής δυνατότητας
Δ) Θεραπευτική επιδείνωση
Συζητείται η συχνότητα εμφάνισης (%) κάθε κατηγορίας επιδείνωσης που προαναφέρθηκαν στο δείγμα ασθενών, καθώς και τα κριτήρια με τα οποία έγινε η ταξινόμηση.