ΕΠΑΝΕΜΦΑΝΙΣΗ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΑΛΛΟΙΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΣΕ ΤΥΧΑΙΟ ΔΕΙΓΜΑ ΑΣΘΕΝΩΝ
Ε. Πέπας, Μ. Φωτοπούλου, Γ. Παπαφιλίππου
(Ανακοίνωση στο 43ο Παγκόσμιο Συνέδριο Ομοιοπαθητικής Ιατρικής)

Ένα τυχαίο δείγμα ασθενών εξετάστηκε για να καθορισθεί:
Α) Αν κατά την διάρκεια της ομοιοπαθητικής θεραπευτικής πορείας εμφανίστηκαν δερματικές διαταραχές
Β) Αν αυτές οι αλλοιώσεις είχαν ξαναεμφανισθεί στο παρελθόν (πριν την ομοιοπαθητική αγωγή)
Γ) Σε ποιο στάδιο της θεραπείας εμφανίστηκαν και
Δ) Πόσο χρονικό διάστημα κράτησαν.