Η ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ ΣΤΗ ΡΕΥΜΑΤΟΕΙΔΗ ΑΡΘΡΙΔΑ
ΜΑΡΙΝΑ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΕΤΡΟΣ ΓΑΡΖΩΝΗΣ
(1η ανακοίνωση στο 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ομοιοπαθητικής Ιατρικής, Ανακοίνωση στο 43ο Παγκόσμιο Συνέδριο Ομοιοπαθητικής Ιατρικής, Ανακοίνωση στο Τιμητικό Τόμο του Πανεπιστημίου Αθηνών για τον Γεώργιο Δαΐκο)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ:
Οι συχνές παρενέργειες των αντιφλεγμονωδών φαρμάκων δημιουργούν έντονο προβληματισμό στη θεραπευτική αντιμετώπιση της ρευματοειδούς αρθρίτιδας γεγονός αυτό υπήρξε κίνητρο για την παρούσα μελέτη. Μελετήσαμε 28 ασθενείς με ρευματοειδή αρθρίτιδα οι οποίοι είχαν ήδη ακολουθήσει το κλασικό πρότυπο της θεραπείας για περιόδους που κυμαίνονται από δυο μήνες έως τριάντα χρόνια και οι οποίοι, με δική τους πρωτοβουλία, αποφάσισαν να υποβληθούν σε ομοιοπαθητική θεραπεία.
Ο χρόνος θεραπείας με τα ομοιοπαθητικά κυμαινόταν περίπου μεταξύ ενός μηνός έως ενός έτους και συνοδεύτηκε με την διακοπή των αντιφλεγμονωδών φαρμάκων. Υποκειμενική βελτίωση των συμπτωμάτων είχαν , κατά μέσον όρο, το 65,55 % των ασθενών και εμφανίστηκε μέσα σε 25,7 μέρες. Η πλειοψηφία των ασθενών που παρακολουθήθηκαν για μια περίοδο πάνω από ένα χρόνο δεν παρουσίασαν επιδείνωση ή υποτροπή της νόσου. Παράλληλα σε ποσοστό 58,41 % υπήρξε βελτίωση στη γενική τους κατάσταση και σε ποσοστό 45,54 % στην ψυχολογική τους εικόνα.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ:
Αποδεικνύεται ότι η ομοιοπαθητική αγωγή μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη θεραπεία της ρευματοειδούς αρθρίτιδας. Επί πλέον έχει το πλεονέκτημα ότι δεν έχει παρενέργειες και ότι η θεραπεία των ασθενών έχει τον χαρακτήρα της ολιστικής θεραπευτικής προσέγγισης.