Ανακοινώσεις Συνεδρίων

Οι περιλήψεις των ανακοινώσεων που ακολουθούν έχουν ενδιαφέρον γιατί αναφέρονται σε δυσίατα περιστατικά στα οποία είχε αποτύχει η κλασική θεραπευτική αγωγή.

Έτσι κατέφυγαν στην ομοιοπαθητική θεραπεία για να βρουν ανακούφιση.

Αποδεικνύεται έτσι ότι η εφαρμογή του νόμου των ομοίων για την εξεύρεση του κατάλληλου φαρμάκου και η χορήγησή του οδηγούν σε άριστα θεραπευτικά αποτελέσματα.

Οι στατιστικές ανακοινώσεις της ομοιοπαθητικής θεραπευτικής αγωγής παρουσιάζουν κάποια προβλήματα σε σχέση με τις ανάλογες μελέτες της κλασικής ιατρικής.

Τα προβλήματα αυτά προκύπτουν από την διαφορά του τρόπου δράσης των ομοιοπαθητικών φαρμάκων από τα κλασικά. Το ομοιοπαθητικό φάρμακο, το οποίο θα είναι ΕΝΑ για όλες τις παθήσεις, θα δράσει ενεργοποιώντας το αμυντικό σύστημα του πάσχοντος οργανισμού με σκοπό την αποκατάσταση της ισορροπίας του, δηλαδή της σωστής του λειτουργίας. Αυτή η διαδικασία απαιτεί κάποιο χρόνο για την εμφάνιση των θεραπευτικών αποτελεσμάτων. Συνεπώς η θεραπευτική αξιολόγηση, για να είναι αξιόπιστη και αντικειμενική, πρέπει να γίνεται σε χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του συμβατού σε χρόνιες παθήσεις. Αυτό αποτελεί πρόβλημα για μελέτες που βασίζονται στη μέθοδο του «διπλού τυφλού πειράματος» και αφορούν σύγκριση είτε με κλασική φαρμακευτική αγωγή, είτε με εφαρμογή placebo.

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΡΩΤΟΠΑΘΟΥΣ ΣΤΕΙΡΟΤΗΤΑΣ
(Ανακοίνωση στο 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ομοιοπαθητικής Ιατρικής)

Περισσότερα..

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ ΚΙΝΗΤΙΚΟΥ ΝΕΥΡΩΝΟΣ
ΜΑΡΙΝΑ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
(Ανακοίνωση στο 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ομοιοπαθητικής Ιατρικής)

Περισσότερα..

Η ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ ΣΤΗ ΡΕΥΜΑΤΟΕΙΔΗ ΑΡΘΡΙΔΑ
ΜΑΡΙΝΑ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΕΤΡΟΣ ΓΑΡΖΩΝΗΣ
(1η ανακοίνωση στο 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ομοιοπαθητικής Ιατρικής, Ανακοίνωση στο 43ο Παγκόσμιο Συνέδριο Ομοιοπαθητικής Ιατρικής, Ανακοίνωση στο Τιμητικό Τόμο του Πανεπιστημίου Αθηνών για τον Γεώργιο Δαΐκο)

Περισσότερα..

ΕΠΑΝΕΜΦΑΝΙΣΗ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΑΛΛΟΙΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΣΕ ΤΥΧΑΙΟ ΔΕΙΓΜΑ ΑΣΘΕΝΩΝ
Ε. Πέπας, Μ. Φωτοπούλου, Γ. Παπαφιλίππου
(Ανακοίνωση στο 43ο Παγκόσμιο Συνέδριο Ομοιοπαθητικής Ιατρικής)

Περισσότερα..

ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΔΕΙΝΩΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΜΕ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΕ ΤΥΧΑΙΟ ΔΕΙΓΜΑ ΑΣΘΕΝΩΝ
(Ανακοίνωση στο 43ο Παγκόσμιο Συνέδριο Ομοιοπαθητικής Ιατρικής)
Γ. Παπαφιλίππου, Μ. Φωτοπούλου

Περισσότερα..

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΚΩΔΗ ΚΟΛΙΤΙΔΑ
(Ανακοίνωση στο 43ο Παγκόσμιο Συνέδριο Ομοιοπαθητικής Ιατρικής)
Μ. Φωτοπούλου, Γ. Παπαφιλίππου, Μ. Φιλιάνος

Περισσότερα..

ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΤΩΤΕΡΟΥ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
(Ανακοίνωση στο 43ο Παγκόσμιο Συνέδριο Ομοιοπαθητικής Ιατρικής)
Π. Γαρζώνης, Μ. Φωτοπούλου, Β. Φωτιάδης, Α. Αντωνίου

Περισσότερα..

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΒΡΟΓΧΙΚΟΥ ΑΣΘΜΑΤΟΣ ΜΕ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
(Ανακοίνωση στο 43ο Παγκόσμιο Συνέδριο Ομοιοπαθητικής Ιατρικής)
Φωτοπούλου Μαρίνα, Τσούκαλης Ξενοφώντας

Περισσότερα..

ΑΛΛΕΡΓΙΚΕΣ ΡΙΝΙΤΙΔΕΣ. ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ.
Μαρίνα Φωτοπούλου, Ξενοφώντας Τσούκαλης
(Ανακοίνωση στο 43ο Παγκόσμιο Συνέδριο Ομοιοπαθητικής Ιατρικής)

Περισσότερα..